WITAM
W BIURZE PROJEKTÓW
INŻYNIERII DROGOWEJ

O mnie

Firma Biuro Projektów Inżynierii Drogowej została założona 5 marca 2019 r.

Zajmuję się opracowywaniem dokumentacji projektowych dróg i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą, we wszystkich stadiach tj.: koncepcje, analizy kosztowe, projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne, kosztorysy, organizacje ruchu, analizy ruchu, materiały do odstępstw od warunków technicznych, materiały odbiorowe, itp.